Δάφνης 8. ΤΚ: 122-42 Αιγάλεω.
Τηλ: 210.5444238 – 210.5444318
E-MAIL info@gaiabiomaza.com gb.gaiabiomaza@gaiabiomaza.com